JT65 en JT9 en FT8 en FT4 zijn digimodes die nog niet bij iedere zendamateur bekend zijn. Met deze modes is het mogelijk om met beperkte antennes en vermogen DX te maken. Zo valt er op een simpele Endfed antenne en 5 Watt vermogen elke morgen wel met Australie te werken bij normale condities.

Wanneer je veel landen op veel banden gewerkt hebt, wordt het echter moeilijker om bij te houden welke DXCC’s een nieuwe band voor je zijn, of wellicht geheel nieuw (voor de mode). Of heb je ze al wel gewerkt, maar zijn ze nog niet bevestigd met papieren QSL of via Logbook of the World. Down under bedacht VK3AMA hetzelfde en ontwikkelde een plug-in die een brug slaat tussen je logbook en de JT65-applicaties. En zo werd JT-alert geboren.

JT-alert is te downloaden op HamApps.com en is gratis te gebruiken. Het werkt samen met WSJT-X en kan overweg met Ham Radio Deluxe, Log4OM en DXLab DXKeeper. Naast het bijhouden van gewerkte en/of bevestigde landen en banden kan de applicatie ook ingesteld worden om een melding te geven bij een nieuwe CQ-zone, US State of Grid.

 

JTAlert 2.14.0 no longer supports MixW logging or interoperation with JT65-HF or HB9HQX JT65-HF edition.
Users of MixW, JT65-HF or HB9HQX who wish to continue using JTAlert will need to use JTAlert 2.13.10

 

Provides several audio and visual alert types based on decoded Callsigns within JT65-HF and WSJT-X.

  • Audio and visual alerts for several alert conditions
   • Your Callsign decoded (someone calling you)
   • CQ & QRZ
   • Wanted Callsign
   • Wanted Prefix (by Band/Mode)
   • Wanted Grid (by Band/Mode)
   • Wanted US State (by Band/Mode)
   • Wanted DXCC (by Band/Mode)
   • Wanted CQ Zone (by Band/Mode)
   • Wanted Continent (by Band/Mode)
   • Wanted CQ Marathon (by Band/Mode)

 

  • Automatic logging to these log types when QSO is logged in JT65-HF or WSJT-X
   • DXLab DXKeeper
   • ACLog
   • Log4OM
   • HRD Log V5/V6
   • Standard ADIF file

 

  • Various Web Services Supported
   • Online XML Callsign Database lookup. QRZ.com (paid) and HamQTH (free)
   • Upload logged QSO to Online Logbooks. ClubLog.org and HRDLog.net
   • Upload all decoded Callsigns with frequency and Signal report to HamSpots.net

 

  • Works with DXLab applications
   • Automatic log to DXKeeper when JT65-HF or WSJT-X QSO is logged
   • Automatic post decoded Callsigns to SpotCollector (local spots)
   • DXKeeper lookup of previous QSOs with decoded Callsign
   • Send Callsign to Pathfinder for lookup

 

 • Supports user-selectable Sound Card
 • Each audio alert type has independent volume setting & wave file
 • LoTW and eQSL membership flagging of decoded callsigns
 • Band Tracking or alerts. 160m to 2m, including 60m
 • Disable audio alert for “Worked B4” stations on current Band
 • Automatic “Worked B4” flagging of previous QSOs
 • Scan your log to update needs lists for alerting (US State, DXCC, CQZones, etc)
 • Dockable to bottom or top of JT65-HF and WSJT-X window
 • Bring JT65-HF or WSJT-X window to front of other windows on alert activation
 • Auto start & close of JT65-HF, WSJT-X and other applications on JTAlert start & close
 • Send TX Power and current QSO partner data “Name, Callsign & No. Bands worked” to JTMacros for dynamic macros

 

Changelog:

*** Important note regarding FST4 mode: FST4 support is only partial.
*** Accurate FST4 B4 checks and FST4 logging are fully supported.
*** There is no Alerting for FST4 DXCCs, States, Grids, Prefixes, etc.
*** There is no reporting of FST4 activity in the Mode Activity window.

*** Includes Callsign database file version 2020-12-06 (2020-Dec-06)

New Features:

– Callsigns Display Grid: New online for text messages indicator, a filled square, can be shown in the top-right corner of the Callsign display. See the “Windows -> Text Messages” section of the Settings window.

– Logging: New option to ‘Log USA District “DC” as State “MD”‘. This option is off by default. If enabled “DC” based stations will have their State converted from “DC” to “MD” and logged as “MD” regardless of the value returned from XML lookups and previous QSO lookups.

– Command Line Parameter: “/myid=” a user defined string that will appear in the status section of the JTAlert titlebar text. This parameter is not used internally by JTAlert except for the status display.

– WSJT-X Multicast UDP: Due to the unrelaibility in automatically determining which network interfaces are being used by WSJT-X for multicast UDP, JTAlert now has an explicit setting to indicate if WSJT-X multicast UDP is using a loopback interface. Ensure that the “Settings -> WSJT-X UDP Multicast on Loopback” menu is ticked. This applies for WSJT-X 2.3.0 -rc2 and later. The setting is ignored when using WSJT-X 2.2.2 and earlier.

Changes:

– US State Alert: “Consider DC as MD” setting moved from the “Rebuild Alert Database” section to the “Alerts -> Wanted US States” section of the Settings window. This setting is now titled ‘Alert “DC” as “MD”‘. When this setting is enabled, all “DC” stations will alert as “MD”.

– Decodes Windows: Online for text messages indicator symbol changed from a filled circle to a square.

Fixes:

– FST4: Callsigns not being displayed in the Callsign display and decodes not being displayed in the Decodes History window.

– Decodes Window: Fatal error when changing the “Highlight excess DT” threshold value in the Settings when the Windows regional-settings utilizes a non-dot for the decimal separator.

– Text Messages Window: Incorrectly being show at JTAlert startup despite the “Receive text messages …” option being turned off.

Besturingssystemen:  Windows 7 tot Windows 10
Website:  http://hamapps.com/
Download HamApps JTAlert :  https://dnl.hamapps.com/JTAlert/eda319ab9017e7af6f5962d54a823a94
Download HamApps Callsign Database v2020.12.06:  https://dnl.hamapps.com/Databases/785a78c6972306cfe465d3d60161f339
Download HamApps Sounds v2.5.3 :  http://hamapps.com/Sounds/
Licentietype:   Freeware
Bron:  HamApps.com

Geef een reactie