JT65 en JT9 en FT8 en FT4 zijn digimodes die nog niet bij iedere zendamateur bekend zijn. Met deze modes is het mogelijk om met beperkte antennes en vermogen DX te maken. Zo valt er op een simpele Endfed antenne en 5 Watt vermogen elke morgen wel met Australie te werken bij normale condities.

Wanneer je veel landen op veel banden gewerkt hebt, wordt het echter moeilijker om bij te houden welke DXCC’s een nieuwe band voor je zijn, of wellicht geheel nieuw (voor de mode). Of heb je ze al wel gewerkt, maar zijn ze nog niet bevestigd met papieren QSL of via Logbook of the World. Down under bedacht VK3AMA hetzelfde en ontwikkelde een plug-in die een brug slaat tussen je logbook en de JT65-applicaties. En zo werd JT-alert geboren.

JT-alert is te downloaden op HamApps.com en is gratis te gebruiken. Het werkt samen met WSJT-X en kan overweg met Ham Radio Deluxe, Log4OM en DXLab DXKeeper. Naast het bijhouden van gewerkte en/of bevestigde landen en banden kan de applicatie ook ingesteld worden om een melding te geven bij een nieuwe CQ-zone, US State of Grid.

 

JTAlert 2.14.0 no longer supports MixW logging or interoperation with JT65-HF or HB9HQX JT65-HF edition.
Users of MixW, JT65-HF or HB9HQX who wish to continue using JTAlert will need to use JTAlert 2.13.10

 

Provides several audio and visual alert types based on decoded Callsigns within JT65-HF and WSJT-X.

  • Audio and visual alerts for several alert conditions
   • Your Callsign decoded (someone calling you)
   • CQ & QRZ
   • Wanted Callsign
   • Wanted Prefix (by Band/Mode)
   • Wanted Grid (by Band/Mode)
   • Wanted US State (by Band/Mode)
   • Wanted DXCC (by Band/Mode)
   • Wanted CQ Zone (by Band/Mode)
   • Wanted Continent (by Band/Mode)
   • Wanted CQ Marathon (by Band/Mode)

 

  • Automatic logging to these log types when QSO is logged in JT65-HF or WSJT-X
   • DXLab DXKeeper
   • ACLog
   • Log4OM
   • HRD Log V5/V6
   • Standard ADIF file

 

  • Various Web Services Supported
   • Online XML Callsign Database lookup. QRZ.com (paid) and HamQTH (free)
   • Upload logged QSO to Online Logbooks. ClubLog.org and HRDLog.net
   • Upload all decoded Callsigns with frequency and Signal report to HamSpots.net

 

  • Works with DXLab applications
   • Automatic log to DXKeeper when JT65-HF or WSJT-X QSO is logged
   • Automatic post decoded Callsigns to SpotCollector (local spots)
   • DXKeeper lookup of previous QSOs with decoded Callsign
   • Send Callsign to Pathfinder for lookup

 

 • Supports user-selectable Sound Card
 • Each audio alert type has independent volume setting & wave file
 • LoTW and eQSL membership flagging of decoded callsigns
 • Band Tracking or alerts. 160m to 2m, including 60m
 • Disable audio alert for “Worked B4” stations on current Band
 • Automatic “Worked B4” flagging of previous QSOs
 • Scan your log to update needs lists for alerting (US State, DXCC, CQZones, etc)
 • Dockable to bottom or top of JT65-HF and WSJT-X window
 • Bring JT65-HF or WSJT-X window to front of other windows on alert activation
 • Auto start & close of JT65-HF, WSJT-X and other applications on JTAlert start & close
 • Send TX Power and current QSO partner data “Name, Callsign & No. Bands worked” to JTMacros for dynamic macros

 

2.50.0 Install instructions for first JTAlert install.

 1. Download JTAlert.2.50.0.Install.exe
 2. Run JTAlert.2.50.0.Install.exe to install
 3. Install the Sound and Database files (see below)
 4. Start JTAlert

2.50.0 Upgrade instructions.

 1. Stop JTAlert if running.
 2. Download JTAlert.2.50.0.Install.exe
 3. Run JTAlert.2.50.0.Install.exe to upgrade.
  (All previous settings are saved and will not be lost)
 4. JTAlert is now ready to run

 

Changelog:

 *** Includes Callsign database file version 2021-05-01 (2021-May-01)

New:

– JTAlert: Is now distributed as individual x86 (32bit) & x64 (64bit) builds.
Windows 32bit requires the x86 build, while Windows 64bit can run either
the x86 or x64 build. The x64 build is recommended for Windows 64bit.
Note: The .NET desktop runtime architecture must match the architecture
type of the JTAlert installer, x86 or x64.

– Messaging window: Ability to delete all messages. Available via the right-click
menu of any visible message or the right-click menu of the Options (gear) icon.

– Callsigns, Messaging, Activity and Band Heat windows: Window background color
and other areas depending on the window are now user settable. Note: this is
not full featured window theming (set for a future release) just the most
prominent areas can be altered. The Config popup, tooltips and context menus
are not changeable they will still obey the color theme you are using for Windows.
See under the Colors section of the Options popup (click the gear icon).

– Callsigns window: The callsign right-click context menu can be customized.
It can be turned off completely or individual entries can be hidden.

– Activity window: Data column text alignment is adjustable, either Left, Right,
Center or Mixed, where Mixed is Right aligned for the Tx counts and Left
for the Rx counts. See the Bands view of the Options popup (click gear icon).

Changed:

– Callsigns window: The divider-bar between the main callsigns view and the
callers view is now moveable, drag while holding the left mouse button
down. The callers view can now display multiple rows or columns depending
on the display position and the area available after dragging the divider.
The callers view width/height after moving the divider is remembered and
restored at startup. The callers view no longer auto-opens when callers
first appear and no longer auto-closes when there are no callers.

– Callsigns window: Online indicator (star icon) now has a size selector.
Previously it used the QSL flag size selector. See the Options popup
of the Callsigns window.

– Messaging window: WSJT-X DX Call changes now no longer auto populate the
Callsign field if a message is already being composed. That is if the
message field contains text, the DX Call change is ignored.

– Statsbar hiding: The option to hide the statusbar for windows has been
removed. The statusbar is now always shown. This change affects the
new Activity, Callsigns & Messaging windows introduced with 2.50.0.

– WSJT-X highlighting: B4 and ignored Callsign highlighting in the WSJT-X window
can now be turned off via a checkbox in the Settings window, “Applications
-> WSJT-X / JTDX” section. Note this does not apply to JTDX, it doesn’t
support decode coloring.

– FT4 logging: The option to log FT4 QSOs as Mode=FT4 rather than the adif
compliant specification has been removed. This affects all Logs except
ACLog, HRD5, and HRD6 (up to 6.2).

– FT4, Q65 & FST4 logging: FT4, Q65, & FST4 mode QSOs are now logged using the
official adif specifications (3.1.2) of Mode=MFSK & Submode=Q65, FST4 & FT4
respectively.

Fixed:

– Windows 32bit (x86): Installer would incorrectly report the .NET 5 Desktop
Runtime was not installed. JTAlert would execute with several fatal errors.

– ADIF log: Very slow import at startup. (2.50.0 defect)

– Q65 decodes: Not displayed in the Callsigns window. (2.50.0 defect)

– All loggers: Solar data (SFI,A,K) not logged. (2.50.0 defect)

– WSJT-X: Control key pressed state, for changing WSJT-X TX frequency, not used
when Callsign is clicked in the Callsigns window. (2.50.0 defect)

– Messaging window: Incorrect scaling (zooming) applied to messages and the
Options popup. (2.50.0 defect)

– Callsigns window #2 and higher: For all instances except #1, not following
the JTAlert window state (minimize, restore or bring forward) despite the
“Follow JTAlert window” setting being enabled. (2.50.0 defect)

– Callsigns window: DT median value in statusbar not shown or doesn’t change
over time. (2.50.0 defect)

– DXLab integration: The DXKeeper, Pathfinder and DXView lookups missing
from the right-click context menu of the callsign displays in the Callsigns
window. (2.50.0 defect)

– Config backups: Config backup files, older than 7 days, not being deleted
by the automated file maintenance routine.

Unresolved Defects:

– Marathon Alert: Triggered countries and zones not being shown in the callsign
info tooltip of the Callsigns window. (2.50.0 defect)

– Messaging: Only available on the first instance (#1) of JTAlert and its child windows.

 

Besturingssystemen:  Windows 7 tot Windows 10
Website:  http://hamapps.com/
Download HamApps JTAlert  64 bits: https://dnl.hamapps.com/JTAlert/75fb48895cd5c602fa32571e10e71829
Download HamApps JTAlert 32 bits:  https://dnl.hamapps.com/JTAlert/4e88889b88e7fc3fe316dac9caa59d9a
Download HamApps Callsign Database v2021.05.01:  https://dnl.hamapps.com/Databases/ca26843fdeba9e8bb05f49604a8fb6d5
Download HamApps Sounds v2.5.3 :  http://hamapps.com/Sounds/
Licentietype:   Freeware
Bron:  HamApps.com

Geef een antwoord