UKEICC DX Contest [CW | 80,40,20,15,10]

1.   Algemeen  
Het doel van deze wedstrijden is het stimuleren van verbindingen tussen enerzijds stations in het Verenigd Koningkrijk (UK) en Ierland (EI) met anderzijds stations in de rest van de wereld.
Alle UK/EI deelnemers, zelfs diegenen met bescheiden stations en antennes, kunnen ervaren hoe het is om een ‘multiplier’ te zijn in een wereldwijde radiowedstrijd.Alle deelnemers werken elkaar ten behoeve van QSO punten en multipliers. Echter, het streven op de lange termijn is om UK/EI deelnemers de wereld te laten werken.

We gaan ervan uit dat, in de eerste paar jaar, UK/EI deelname zich zal moeten opbouwen. Ook zullen er in de 24 uur van de wedstrijd lange periodes zijn waarin UK/EI niet door DX gewerkt kan worden, als gevolg van een gebrek aan propagatie.

Om bovenstaande redenen worden voorlopig DX met DX verbindingen toegestaan. Hierdoor wordt de wedstrijd aantrekkelijker voor DX stations (en verbetert de score) op tijden dat er geen punten of multipliers te halen zijn bij UK/EI stations.  (De mogelijkheid bestaat dat het toestaan van DX met DX verbindingen blijvend wordt.)

De verwerking en beoordeling zijn geautomatiseerd; log bestanden dienen binnen 24 uren na afloop van de wedstrijd ‘online’ te zijn ingediend.

 

2.   Datums en tijden / modes

2022            30th April /1st May 2022 – 1200z-1200z – CW     

 

3.   Banden / modes
3.5, 7, 14, 21 en 28MHz.
Wedstrijd-segmenten dienen te worden gerespecteerd
 – op 80m en 20m zijn dit :  CW   3510-3560 kHz, 14000-14060 kHz   SSB   3600-3650 kHz, 3700-3800 kHz, 14125-14300 kHz.

Opmerking :  ’s zondagochtend op 80m en 40m moeten frequenties van nieuwsuitzendingen worden gemeden.

4.   Deelnemingsklassen
Alle deelnemers opereren binnen de grenzen van de gekozen klasse als het gaat om activiteiten die invloed hebben op de in te dienen score.

4.1   Lokatie

UK/EI:   stations waarvan de operator(s) en het station wat zij bedienen zich bevindt in EI, G, GD, GI, GJ, GM, GU, GW.
DX:        alle overige stations.   

Van elke deelnemer moeten de operators en alle apparatuur (zend- en ontvangstapparatuur, antennes) zich bevinden binnen een cirkel met een diameter van 500 m.

4.1.1   Bediening op afstand. Internet- of enige andere vorm van bediening op afstand is alleen dan toegestaan wanneer de operator zich bevindt binnen dezelfde DXCC entiteit en binnen een afstand van 500 km tot het (enige) op afstand bediende station, welke moet voldoen aan het wedstrijdreglement. De locatie van het op afstand bediende station moet verifieerbaar zijn.  De bediener is verplicht de roeptekens van het op afstand bediende station te gebruiken, en niet – indien anders – de persoonlijke roeptekens. Deelnemers die gebruik maken van een op afstand bediend station, worden als ‘Remote Assisted (Connected)’ ingedeeld in een afzonderlijk klassement.

4.2   Operatorklassen

4.2.1   Single operator Unassisted (Unconnected) – Slechts één operator en slechts één signaal op enig moment. Het gebruik van hulpmiddelen waarmee men opmerkzaam gemaakt wordt op QSO’s diskwalificeert de deelnemer van de Single-operator Unassisted (Unconnected) klasse.

4.2.2   Single-operator Assisted (Connected) – Slechts één operator en slechts één signaal op enig moment. Toegestaan is het gebruik van hulpmiddelen waarmee men opmerkzaam gemaakt wordt op QSO’s. Het zogenaamde ‘self spotting’ en het vragen om gespot te worden is daarentegen niet toegestaan. 

Opmerking :  beide bovengenoemde Single-operator klassen bieden de mogelijkheid om mee te dingen in de de SINGLE-ELEMENT ANTENNA klasse. 

4.2.3   Multi-Operator, Single Transmitter – uitsluitend voor UK/EI deelnemers –  Meer dan een operator, maar slechts één zender per station. Dit is dus geen ‘Multi-One of ‘Multi-Single’. Hierbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld de leden van een radio club die bij toerbeurt plaatsnemen aan een enkel zendstation. Het gebruik van hulpmiddelen waarmee men opmerkzaam gemaakt wordt op QSO’s is toegestaan. Dit houdt onder meer in: packet, Skimmer (in de shack, op afstand), op skimmer gelijkende technologie, RBN, Internet) Het maken van ‘self spots’ en het vragen om gespot te worden is daarentegen niet toegestaan. Deelname in deze klasse wordt verondersteld voor 24 uur te zijn, en bediening op afstand is niet toegestaan. Multi-operator aanmeldingen dienen een volledige lijst van operators te overleggen in de ‘OPERATORS’ paragraaf van het in te dienen Cabrillo bestand.  

Opmerking: er zijn geen verdere Multi-operator klassen.

4.3   Roeptekens       Deelnemers kunnen elke aan hen persoonlijk toegewezen roeptekens gebruiken. Indien een station zoals boven vermeld in paragraaf 4.2.3 bediend wordt, dan moeten de roeptekens van dat station worden gebruikt.

4.4   Tijdsduur

(a)   24 uren – 1200z tot 1200z  (Multi-Operator deelname wordt verondersteld voor 24 uur te zijn)

(b)  12 hours –  In de 12 uren klasse kunnen rustperiodes niet korter zijn dan 60 minuten.

(c)  Om UK/EI multipliers aan te moedigen ook ’s nachts actief te zijn worden alle QSO’s gemaakt door uitsluitend UK/EI stations tussen 0100z en 0459z dubbel gescoord (dit in toevoeging tot overige bonuspunten).

4.5 Teams Competitie

Alle individuele deelnemers aan onze UK/EI DX CW Contest worden *ook* uitgenodigd om deel te nemen aan onze nieuwe Teams Competitie, door zich te koppelen aan maximaal twee andere deelnemers en zo een team te vormen.

Elke drie (of twee) deelnemers kunnen een Team vormen. Voordat de contest begint dient U de samenstelling van het team en de spelling van de team naam te hebben vastgesteld, maar het is niet nodig uw team vooraf te registreren.

De team namen dienen te worden opgegeven via de Log verstuur Robot, wanneer u uw Cabrillo logbestand instuurt na de contest. Het betreffende veld verschijnt in het tweede deel van het upload proces, bij de tekst-box ‘Name of Group (if applicable)’
, vul hier uw Team naam in.

Er worden per team slechts drie (of twee) scores geaccepteerd – wanneer uw team meer dan drie deelnemers telt in de contest, geef de teams dan verschillende namen, bijv. Team1, Team2, etc. Team leden in elk team kunnen niet meer gewijzigd worden nadat men het log verstuurd heeft.

Een individueel team lid mag meedoen in elke klasse, dus een team van drie (of twee) deelnemers kan meedoen in drie (of twee) verschillende klassen, of allemaal in dezelfde klasse, etc. De drie (of twee) team leden hoeven niet uit dezelfde DXCC entiteit te komen.

De totale Team score is de som van uiteindelijke toegekende scores. Team namen, team leden en scores worden apart weergegeven in de Uitslagen lijst.
(Deze Team Competitie regels worden geevalueerd na de contest van Januari 2021 en kunnen voor volgende contesten gewijzigd worden.)

5.   Vermogensklasses

(a)  High Power – het hoogst toegestane uitgangsvermogen volgens de machtigingsvoorwaarden, maar niet hoger dan 1500 W.

(b)  Low Power – ten hoogste 100 W uitgangsvermogen

(c)  QRP – ten hoogste 5 W uitgangsvermogen

Stations die geen vermogensklasse aangeven op het ingediende Cabrillo bestand worden ingedeeld in de klasse High Power.

 

6.  Uitwisseling


RS(T) (optioneel) gevolgd door een oplopend volgnummer, te beginnen met 1. UK/EI deelnemers voegen hieraan hun tweeletterige UK/EI districtencode toe.

Één en dezelfde volgnummerreeks dient te worden gebruikt op alle vijf de banden. Met andere woorden: begin niet met 1 bij het overstappen naar een nieuwe band.

 

7.    Puntenberekening

7.1    QSO punten – Alle deelnemers kunnen iedereen – zowel UK/EI als DX – werken voor punten.

UK/EI stations die verbinding maken:  
met UK/EI/Europa
                     80m, 40m        4 points       20m, 15m, 10m      2 punten
buiten
 Europa                 80m, 40m        8 points       20m, 15m, 10m      4 punten

Opmerking :  Uitsluitend voor UK/EI stations, verbindingen gemaakt tussen 0100z en 0459z scoren dubbele punten.

European stations die verbinding maken met  
UK/EI                                 80m, 40m         4 points       20m, 15m, 10m       2 punten
Europa
                              80m, 40m         2 points       20m, 15m, 10m       1 punt
DX (buiten
 Europa)      80m, 40m         4 points       20m, 15m, 10m       2 punten

DX (buiten Europa) die verbinding maken met :
UK/EI                                 80m, 40m         8 points      20m, 15m, 10m       4 punten
Europa
                              80m, 40m         4 points      20m, 15m, 10m       2 punten
DX (buiten
 Europa)      80m, 40m         2 points      20m, 15m, 10m       1 punt

7.2     Multipliers – Er zijn twee soorten multipliers:  (i) het aantal gewerkte DXCC entiteiten en (ii) het aantal gewerkte UK/EI districten.
Het totaal van de 
multipliers bestaat uit het aantal DXCC entiteiten gewerkt op elke band (de UK/EI DXCC entiteiten EI, G, GD, GI, GJ, GM, GU, GW tellen hierbij niet mee), met daarbij opgeteld het aantal UK/EI districten hetgeen op elke band is gewerkt.

Opmerking :   verbindingen met UK/EI stations dragen alleen bij aan de districtenmultiplier. Ze tellen niet mee voor de DXCC entiteitenmultiplier.

7.3  Eindberekening – De uiteindelijke score wordt berekend door het totale aantal QSO punten te vermenigvuldigen met de som der multipliers, bijvoorbeeld 4000 QSO punten x 500 multipliers = 2000000 punten.

Aanhangsel 1 (onder) geeft een lijst van UK/EI districten met bijbehorende districtencodes weer.   

 

8.   Logs

8.1   Alle logs dienen langs elektronische weg ingediend te worden volgens de Cabrillo specificatie zoals beschreven hieronder. Logs in welke andere vorm dan ook worden niet geaccepteerd. Alle QSO’s moeten te zijn gelogd in UTC (z).

8.2   De Cabrillo ‘categories’ en ‘category overlays’ zijn als volgt: 
CONTEST:                                      UKEIDXCW of
 UKEIDXSSB
CATEGORY-OPERATOR:            SINGLE-OP of
 MULTI-OP
CATEGORY-POWER:                   HIGH of
 LOW or QRP
CATEGORY-ASSISTED:              ASSISTED of
 UNASSISTED
CATEGORY-TIME:                        24-HOURS of
 12-HOURS            
CATEGORY-OVERLAY:                SINGLE-ELEMENT ANTENNA

8.3   U wordt verzocht er zorg voor te dragen dat er een enkele log wordt ingediend, en dat de QSO’s gesorteerd zijn op volgorde van het uitgegeven nummer.   Stuur geen aparte logs voor elke band. Uw Cabrillo QSO regels moeten overeenkomen met de volgende beschrijving:

UK/EI station log :
QSO: 28024 CW 2014-07-26 1338 G3XYZ  599  001 OX   ON4SS     599  018 —
QSO: 21003 CW 2014-07-26 1341 G3XYX  599  002 OX   GM4SID   599  130 AB
QSO: 7165   PH  2014-07-26 1343 G3XYZ   59   003 OX   W3LPL     599  036 —

DX station log:
QSO: 28024 CW 2014-07-26 1338 DL1AA  599  001 —   ON4SS      599  018 —
QSO: 21003 CW 2014-07-26 1341 DL1AA  599  002 —   GM4SID    599  130 AB
QSO: 7165    PH 2014-07-26 1343 DL1AA    59  003 —    EI7CC       599  036 DU

Opmerking – om in aanmerking te komen voor een certificaat moeten uw opgeslagen frequenties nauwkeurig zijn tot op de dichst bijzijnde kHz.

8.4    Deelnemers dienen gebruik te maken van de online logverwerkings-robot :

Klik hier om uw Cabrillo logbestand in te dienen

Om eventuele problemen te voorkomen wordt deelnemers geadviseerd hun log te bekijken met een tekstverwerker alvorens het bestand in te sturen.  Deelnemers ontvangen onmiddellijk een E-mail ontvangstbevestiging waarin gewaarschuwd wordt voor eventuele problemen in het log met het verzoek dit te corrigeren en opnieuw in te dienen.

8.5   Zie Aanhangsel 2 hieronder met informatie over de contest log pakketten die deze wedstrijden ondersteunen.

8.6   Logs kunnen worden ingediend tot 24 uur na het einde van de wedstrijd Logs worden elektronisch verwerkt en beoordeeld; de voorlopige resultaten worden enige minuten later ‘online’ bekend gemaakt. Deelnemers die bezwaar willen maken tegen enig onderdeel van hun uiteindelijke score moeten dit binnen 24 uur na bekendmaking doen. UBN bestanden worden ‘online’ of per E-mail aan deelnemers beschikbaar gesteld.

 

9.   Puntenvermindering

Punten kunnen in mindering worden gebracht, of deelnemers kunnen worden gediskwalificeerd in geval van schending van het wedstrijdreglement of indien een uitgezonden signaal van zeer slechte kwaliteit is geconstateerd. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van derden om verbindingen te organiseren door middel van een lijst of een DX net, het maken van CW verbindingen op een SSB frequentie of andersom, het negeren van overeengekomen wedstrijd-bandsegmenten en het uitzenden van een buitensporig breed signaal zoals bij sleutelkliks en bij sterk vervormd audio.

9.1   Fouten in het log
 – Verkeerd gelogde roeptekens of serienummers =  verwijdering van de punten van de betreffende verbinding met daarenboven een vermindering van twee keer de punten van de verbinding.

De verkeerd gelogde verbinding wordt verwijderd en een korting ter waarde van twee gelijkwaardige verbindingen wordt toegepast op het puntentotaal. Hier komt nog bij dat het verwijderen van een verbinding het verlies van een multiplier tot gevolg kan hebben, dus nauwkeurig loggen wordt sterk aanbevolen. Als voorbeeld: een door een UK/EI foutief gelogde verbinding op 20 m met een Europees station heeft tot gevolg de verwijdering van de twee punten van dit QSO en het resulteert daarnaast in een vermindering van 2 x 2 punten = 4 punten.

9.2   In de volgende gevallen wordt ook vermindering van punten toegepast :

  • NILs (‘not in log’ verbindingen) – aftrek van de punten van het bewuste QSO plus een vermindering ter waarde van 1x de punten van dat QSO.
  • Activiteit buiten de aangegeven bandsegmenten – alle bewuste QSO’s worden afgewezen.

9.3   Door het indienen van een log legt u zich neer bij de uiteindelijke beslissingen van de UK/EI wedstrijdleiding. Ook stemt u toe in het publiekelijk beschikbaar maken van het ingediende Cabrillo logbestand en het daaruit voortkomende UBN bestand op de UKEICC website.

 

10.    Prijzen

Certificaten (PDF) worden toegewezen aan de hoogst scorenden in alle deelnemings- en vermogensklassen.
Trofeeën worden toegevoegd wanneer sponsoren zich aandienen.

 

11.   Algemeen reglement

De volgende algemene regels zijn eveneens van toepassing :

11.1  Alleen de UKEICC wedstrijdleiding beslist over toelaatbaarheid van deelnemers.

11.2   Deelnemende stations dienen onderling verschillende roeptekens te gebruiken. Wedstrijdpunten kunnen uitsluitend worden verdiend door
gebruik te maken van de roeptekens waaronder wordt meegedongen.

11.3  Het zogenaamde ‘self-spotting’ en het vragen om gespot te worden is uitdrukkelijk niet toegestaan.

11.4 Bediening op afstand is toegestaan (zie paragraaf 4.1.1 hierboven) zolang alle zend-, ontvangstapparatuur en antennes zich fysiek bevinden op de locatie van het station. Een op afstand bediend station dient zich te houden aan de machtigingsvoorwaarden van het station en van de bediener, en tevens aan klassementsbeperkingen. Op afstand bediende ontvangers die zich buiten de locatie van het station bevinden zijn niet toegestaan.

11.5  Slechts één signaal is op enig moment toegestaan op elke band. Het roepen van CQ bij toerbeurt op twee of meer frequenties op een band is niet toegestaan.

11.6  Het verzoeken tot het maken van verbindingen, het reageren op oproepen en het lezen van roeptekens en van uitwisselingsgegevens dienen allen te worden voltooid binnen het tijdsbestek van de wedstrijd, onder gebruikmaking van modes en frequenties van die wedstrijd.

11.7  Opgeslagen roeptekens dienen identiek te zijn aan hetgeen is uitgewisseld tijdens de verbinding.

Appendix 1 – UK en EI tweeletterige districtencode:

AB – Aberdeen – GM
AL – St. Albans – G
AN – Antrim – GI
AR – Armagh – GI
BA – Bath – G
BB – Blackburn – G
BD – Bradford – G
BH – Bournemouth – G
BL – Bolton – G
BM – Birmingham – G
BN – Brighton – G
BR – Bromley – G
BS – Bristol – G
CA – Carlisle – G
CB – Cambridge – G
CE – Clare – EI
CF – Cardiff – GW
CH – Chester – G
CK – Cork – EI
CL – Carlow – EI
CM – Chelmsford – G
CN – Cavan – EI
CO – Colchester – G
CR – Croydon – G
CT – Canterbury – G
CV – Coventry – G
CW – Crewe – G
DA – Dartford – G
DD – Dundee – GM
DE – Derby – G
DG – Dumfries – GM
DH – Durham – G
DL – Darlington – G
DN – Doncaster – G
DO – Donegal – EI
DR – Derry/Londonderry – GI
DT – Dorchester – G
DU – Dublin – EI
DW – Down – GI
DY – Dudley – G
EC – London EC1-4
EH – Edinburgh – GM
EL – London E1-18
EN – Enfield – G
EX – Exeter – G
FE – Fermanagh – GI
FK – Falkirk – GM
FY – Blackpool – G
GA – Galway – EI
GL – Gloucester – G
GS – Glasgow – GM
GU – Guildford – G
GY – Guernsey – GU
HA – Harrow – G
HD – Huddersfield – G
HG – Harrogate – G
HP – Hemel Hempstead – G
HR – Hereford – G
HS – Outer Hebrides – GM
HU – Hull – G
HX – Halifax – G
IG – Ilford – G
IM – Isle of Man – GD
IP – Ipswich – G
IV – Inverness – GM
JE – Jersey – GJ
KA – Kilmarnock – GM
KD – Kildare – EI
KE – Kerry – EI
KI – Kilkenny – EI
KT – Kingston on Thames – G
KW – Orkney Islands – GM
KY – Kirkcaldy – GM
LA – Lancaster – G
LD – Llandrindod Wells – GW
LE – Leicester – G
LF – Longford – EI
LH – Louth – EI
LI – Limerick – EI
LL – Llandudno – GW
LN – Lincoln – G
LO – Laois – EI
LP – Liverpool – G
LS – Leeds – G
LT – Leitrim – EI
LU – Luton – G
MA – Mayo – EI
ME – Medway – G
MK – Milton Keynes – G
ML – Motherwell – GM
MO – Monaghan – EI
MR – Manchester – G
MT – Meath – EI
NE – Newcastle upon Tyne – G
NG – Nottingham – G
NL – London N1-22
NN – Northampton – G
NP – Newport – GW
NK – Norwich – G
NW – London NW1-11
OF – Offaly – EI
OL – Oldham – G
OX – Oxford – G
PA – Paisley – GM
PE – Peterborough – G
PH – Perth – GM
PL – Plymouth – G
PO – Portsmouth – G
PR – Preston – G
RG – Reading – G
RH – Redhill – G
RM – Romford – G
RO – Roscommon – EI
SA – Swansea – GW
SD – Sheffield – G
SE – London SE1-28
SG – Stevenage – G
SI – Sligo – EI
SK – Stockport – G
SL – Slough – G
SM – Sutton – G
SN – Swindon – G
SO – Southampton – G
SP – Salisbury – G
SR – Sunderland – G
SS – Southend on Sea – G
ST – Stoke on Trent – G
SW – London SW1-20
SY – Shrewsbury – G
TA – Taunton – G
TD – Tweed – G/GM
TF – Telford – G
TI – Tipperary – EI
TN – Tonbridge – G
TQ – Torquay – G
TR – Truro – G
TS – Teeside – G
TW – Twickenham – G
TY – Tyrone – GI
UB – Uxbridge – G
WA – Warrington – G
WC – London WC1-2
WD – Watford – G
WF – Wakefield – G
WI – Wicklow – EI
WL – London W1-14
WM – Westmeath – EI
WN – Wigan – G
WR – Worcester – G
WS – Walsall – G
WT – Waterford – EI
WV – Wolverhampton – G
WX – Wexford – EI
YO – York – G
ZE – Shetland Islands – GM

Totaal = 155 districtencodes

_______________________________________________________

Appendix 2 –  Softwarepaketten met ondersteuning van deze wedstrijden

SD = volledige ondersteuning – met dank aan Paul EI5DI

N1MM+ = volledige ondersteuning – met dank aan Nick NA3M en Les G4OGB    Opmerking – er is voorzien in slechts een enkele invoerplek voor ‘Received exchange’ (‘Exch’), dus voer het ontvangen volgnummer en de eventuele districtencode in als een woord, bijvoorbeeld   104AB,  311CF, etc.  In het Cabrillo bestand zal dit dan weer zichtbaar zijn in aparte kolommen.

UcxLog = volledige ondersteuning – met dank aan Ben DL7UCX

DXlog.net = volledige ondersteuning – met dank aan Jim M0CKE, Bjorn SM7IUN

QARTest = volledige ondersteuning – met dank aan Paolo IK3QAR

GenLog = volledige ondersteuning – met dank aan David W3KM en Jim GW0BBO

Skookumlogger for Mac = volledige ondersteuning – dank aan Bill K1GQ en Jonathan G0DVJ

WinTest 4.24.0  = volledige ondersteuning 

Writelog – biedt geen ondersteuning.

Leave a reply