Update Online Callbook DLL for MixW en MixWButtons (zendamateurs)

Online Callbook DLL V.025 voor MixW . Dit add-in voor het digitaal-modeprogramma MixW zal automatisch een callsign toevoegen na raadpleging van openbare qrz.com’s Web-pagina’s en zal de gevonden informatie in uw MixW logboek invullen).

Changelog: Finalize fixes for two latent errors (after extended test with community)

 
MixWButtons V 0.09 . Een klein utility dat 100 programmeerbare knoppen toevoegd aan MixW

Changelog:
-Fix long-standing “Always on top” bug
-Fixed resizing problem on Win7
-Manifested to require admin privs to run
-Added custom icon
-Put a File Open dialog for choosing INI file
-Hopefully fixed the tool tips problem, so that they will now show up even if MixWButons doesn’t have the focus.

 

Lees aandachtig de installatiemethode op de website van K1PGV en ook de reactie op deze posting !!

Besturingssystemen: Windows 9x, ME, NT4, 2000, XP, Windows7.
Website: http://www.k1pgv.com/downloads.html
Download Callbook dll: http://www.k1pgv.com/down/mixcallbook_v25.zip UPDATE
Download MixWBuddy: http://www.k1pgv.com/down/mixwbuttons_v09.zip UPDATE

Leave a reply