UBA DX Contest [CW | 80,40,20,15,10]

UBA DX Contest 2023

De Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs nodigt iedereen uit om deel te nemen aan deze wedstrijd, die de hoge bescherming van de Europese Unie geniet.
De 36ste EUROPEAN UNION TROPHY zal toegekend worden aan de hoogst scorende Single Operator High Power en de 
Single Operator Low Power uit een land van de Europese Unie zowel voor de SSB als de CW competitie.

Met betrekking tot deelname aan activiteiten van competitieve aard (contesten, ARDF-wedstrijden, behalen van awards, e.d.) heeft het UBA-bestuursorgaan besloten dat de UBA de maatregelen van diverse IARU zusterverenigingen en reguliere sportorganisaties bijtreedt. Dit houdt in dat, tot nader order, radioamateurs uit de Russische Federatie en Wit-Rusland van deelname worden uitgesloten.
De IARU stipuleert dat politiek en het radioamateurisme geen uitstaan met elkaar mogen hebben. Dat de UBA besloten heeft Russen en Wit-Russen te weren uit door haar georganiseerde activiteiten met competitieve strekking vindt zijn oorsprong in het feit dat we oordeelden dat het om een morele kwestie gaat en niet om politiek.
QSO’s met de Russische Federatie en Wit-Rusland tellen derhalve voor 0 QSO punten en 0 punten voor vermenigvuldigers.

1 – Doel

Zoveel mogelijk Belgische en andere radioamateurs contacteren en een manier voorzien om de Belgische awards te werken.

2 – Contestperiode
 • CW – van 25 februari tot 26 februari 2023 (begint ieder jaar op de laatste zaterdag van februari).

Van 13:00 UTC op zaterdag tot 13:00 UTC op zondag.

3 – Categorieën

Stations met QTH in België

AH – Single Operator 6 uur Hoog Vermogen alle banden. (HAREC).

 • AH – Single Operator 6 uur Hoog Vermogen alle banden. (HAREC).
 • AL – Single Operator 6 uur Laag Vermogen alle banden. (HAREC en ON2).
 • BH – Single Operator 12 uur Hoog Vermogen alle banden. (HAREC).
 • BL – Single Operator 12 uur Laag Vermogen alle banden. (HAREC en ON2).
 • CH – Single Operator 24 uur Hoog Vermogen alle banden. (HAREC).
 • CL – Single Operator 24 uur Laag Vermogen alle banden. (HAREC en ON2).
 • D – Multi Operator alle banden.
 • E – Single Operator QRP alle banden. (Maximum 18 uur toegestaan) (HAREC, ON2, ON3).
 • BASE – Single Operator Basisvergunning alle banden (Voorbehouden aan ON3 stations bediend door een houder van een basisvergunning).
 • F – SWL (ONL) alle banden (Reglement zie item 12).

Stations met QTH buiten België

 • A10HP – Single Operator 10 meter Hoog Vermogen (24 uur activiteit is toegestaan),
 • A10LP – Single Operator 10 meter Laag Vermogen (24 uur activiteit is toegestaan),
 • A15HP – Single Operator 15 meter Hoog Vermogen (24 uur activiteit is toegestaan),
 • A15LP – Single Operator 15 meter Laag Vermogen (24 uur activiteit is toegestaan),
 • A20HP – Single Operator 20 meter Hoog Vermogen (24 uur activiteit is toegestaan),
 • A20LP – Single Operator 20 meter Laag Vermogen (24 uur activiteit is toegestaan),
 • A40HP – Single Operator 40 meter Hoog Vermogen (24 uur activiteit is toegestaan),
 • A40LP – Single Operator 40 meter Laag Vermogen (24 uur activiteit is toegestaan),
 • A80HP – Single Operator 80 meter Hoog Vermogen (24 uur activiteit is toegestaan),
 • A80LP – Single Operator 80 meter Laag Vermogen (24 uur activiteit is toegestaan),
 • CHP – Single Operator Hoog Vermogen alle banden (24 uur activiteit is toegestaan),
 • CLP – Single Operator Laag Vermogen alle banden (24 uur activiteit is toegestaan),
 • D – Multi Operator alle banden,
 • E – Single Operator QRP alle banden (Maximum 18 uur toegestaan),
 • F – SWL alle banden (Reglement zie item 12).

Opmerkingen:

 • Stations die willen deelnemen in een single band categorie, maar die ook een aantal QSO’s op andere banden maken zijn verplicht om al hun QSO’s te sturen in 1 logfile. Zorg ervoor dat de Cabrillo header de juiste single band categorie vermeld.
 • Stations in categorie D dienen zich te houden aan de 10 minutenregel. Een station moet minstens 10 minuten op dezelfde band blijven alvorens van band te veranderen. De 10 minuten gaan in vanaf het eerste QSO op een band. Het gebruik van een station om nieuwe vermenigvuldigers te werken op een andere band binnen de verplichte 10 minuten (een zogenaamd multiplierstation) is toegestaan.
 • Hoog Vermogen meer dan 100 Watts uitgangsvermogen.
 • Laag Vermogen maximum 100 Watts uitgangsvermogen.
 • QRP in SSB maximum 10 Watts uitgangsvermogen, in CW maximum 5 Watts uitgangsvermogen.
 • Contest Online ScoreBoard
4 – Banden

De contest heeft plaats op 80, 40, 20, 15 en 10 meter met inachtneming van het IARU-bandplan en de IARU Contestvoorkeur frequenties.
WAARSCHUWING: Niet-naleving van de bandplanning kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

5 – Oproepen en rapporten

CW “TEST UBA” – SSB “CQ UBA”.

Uit te wisselen gegevens:

 • Stations met QTH in België: RS(T) + serienummer, te beginnen met 001 + de afkorting van de UBA sectie (vb. 59001 ACC). De sectie maakt integraal deel uit van het rapport en moet in de log vermeld staan. Stations die geen lid zijn van de UBA gebruiken XXX. Nationale UBA stations (ON4UBA, ON4DIG en ON4YLC) gebruiken UBA als sectie.
 • Stations met QTH buiten België: RS(T) + serienummer, te beginnen met 001.
6 – Punten

Stations met QTH in België:

 • Een QSO met een Belgisch station 1 punt.
 • Een QSO met een station in één van de DXCC landen van de Europese Unie op het ogenblik van de contest 2 punten.
 • Alle andere QSO’s 3 punten.

Stations met QTH buiten België

 • Een QSO met een Belgisch station 10 punten.
 • Een QSO met een station in één van de DXCC landen van de Europese Unie op het ogenblik van de contest 3 punten.
 • Alle andere QSO’s 1 punt.

Een bijkomende bonus zal toegekend worden aan buitenlandse stations op basis van het aantal QSO’s met België op het aantal geldige QSO’s. Voorbeeld: 50 QSO’s met België (500 QSO points) op een totaal van 320 QSO’s betekent 15,6 % QSO’s met België en geeft je (15,6 % van 500 Belgische QSO punten) een extra van 78 QSO punten op je totaal QSO punten. Deze berekening wordt gedaan nadat de log is nagezien.

7 – Vermenigvuldigers

Stations met QTH in België

 • Alle DXCC-landen per band.

Stations met QTH buiten België

 • Op elke band Alle UBA secties. XXX te gebruiken door niet UBA leden telt NIET als vermenigvuldiger.
 • Alle Belgische prefixen zoals ON(x), OOn, OPn, OQn, ORn, OSn, OTn (x1-9)(n 0 à 9)
 • De DXCC landen van de Europese Unie op het ogenblik van de contest: 5B, 9A, 9H, CT, CT3, CU, DL, EA, EA6, EA8, EI, ES, F, FG, FM, FR, FY, HA, I, IS, LX, LY, LZ, OE, OH, OH0, OJ0, OK, OM, OZ, PA, S5, SM, SP, SV, SV5, SV9, SV/A, TK, YL en YO.

Opmerking: Een QSO met een Belgisch station kan je 2 vermenigvuldigers geven (UBA sectie en prefix). Vermenigvuldigers tellen één maal per band.

8 – Eindresultaat

Het totaal aantal QSO-punten (op alle banden) vermenigvuldigd met het totaal aantal vermenigvuldigers (op alle banden).

9 – Bijzondere voorwaarden
 • Het gebruik van DX-clusters is toegestaan. Het is aangeraden dat u het DX-Cluster systeem gebruikt op een fatsoenlijke manier. Dit betekent spotten van DX-stations, nieuwe multipliers en melding van propagatieopeningen in moeilijke banden. Het is niet aangeraden om uw favoriete ON of andere stations te spotten met het doel het genereren van voordelen voor deze stations. Met dit soort “friendly spotting” bezorg je enkel jezelf en het gespotte station een slechte naam.
 • Op afstand bediende stations moeten RX- en TX-faciliteiten combineren in één station. Luistervoorzieningen op afstand zijn niet toegestaan op meer dan 500 meter afstand van de zendlocatie.
10 – Logs

We aanvaarden enkel nog logs in CABRILLO formaat. Hernoem je logfile naar MYCALL.CBR of MYCALL.LOG waar “MYCALL” uw callsign is. (voorbeeld: ON7SS.LOG).
Zorg dat je het juiste Cabrillo formaat instuurt. Instructies over het juiste Cabrillo formaat vind je op de UBA website.

Logs moeten worden verzonden als een normale bijlage aan een e-mail.

 • Verzenden als een niet-gecomprimeerd bestand.
 • Stuur niet meer dan één bijlage.
 • Vermeld uw roepteken in de “onderwerp” regel van uw e-mailbericht.
 • Neem even de tijd om je log te bekijken met een text-editor voordat u het verzendt om potentiële problemen te voorkomen. MAAK GEEN GEBRUIK VAN MICROSOFT WORD

Er worden geen papieren logs meer aanvaard! Een Cabrillo webapplication is beschikbaar op de website van WA7BNM.

 • Uw log dient te vermelden:
 • Je roepteken.
 • Je naam en volledig adres.
 • De categorie waarin je hebt deelgenomen. Logs waar de categorie niet duidelijk is, worden geplaatst in de hoogste categorie, namelijk MULTIOPERATOR. (indien nodig editeer je log met een teksteditor. MAAK GEEN GEBRUIK VAN MICROSOFT WORD).
 • Voor Multioperatorstations de volledige lijst van de operatoren.
 • Graag ook het gebruikte materiaal vermelden. (zender, antennes en power).

Onvolledige logs zullen worden gebruikt als checklog.
Een selectie van foto’s zal gepubliceerd worden bij de uitslag. Je foto wordt dus op prijs gesteld.
Opmerking: indien je toch in problemen geraakt i.v.m. je log, contacteer dan de contestmanager en we zullen proberen je te helpen.

De volgende Contestsoftware ondersteunt de UBA Contest.
N1MM Logger (freeware).
SD van EI5DI (freeware)
UCXLog van DL7UCX (freeware)
QARTest van IK3QAR (freeware)
GenLog van W3KM (freeware)

Hier vindt je voorbeelden van een juist logformaat.
De meeste logprogramma’s zullen je log in het juist formaat zetten, maar kijk het in elk geval nog eens na met een tekseditor zoals bijvoorbeeld notepad.

11 – Deadlines en contactadres

Alle logs dienen verzonden te worden niet later dan 14 dagen na de contest.

 • 12 februari 2023 23:59 UTC voor SSB.
 • 12 maart 2023 23:59 UTC voor CW.

Te laat verzonden logs komen niet in aanmerking voor de contest en zullen behandeld worden als checklog.

Stuur je log als bijlage via E-mail naar het volgende adres:

ubassb[at]uba[dot]be voor SSB en vermeldt in de onderwerplijn “UBASSB – uw CALL”.
ubacw[at]uba[dot]be voor CW en vermeldt in de onderwerplijn “UBACW – uw CALL”.

 • Stuur je log als bijlage en niet in de body van het bericht. Zip je file niet. Alle logs moeten voldoen aan de specificaties zoals hierboven vermeld. Zorg ervoor dat al je informatie vermeldt staat in de log. Zet geen extra informatie in je email.
 • Stuur uw log niet opnieuw op, tenzij je er aanpassingen aan hebt gedaan. Het versturen van de ontvangsbevestiging gebeurt manueel.  Het kan tot 72 uur duren voor deze verstuurd wordt.  Indien u dan nog geen mail hebt ontvangen, zie dan eerst uw spamfolder na.  Of ga naar de pagina van de ontvangen logs.
 • Indien je andere informatie wenst i.v.m. de contest stuur dan een mail naar de contestmanager.
12 – Speciale SWL reglementering
 • Alleen stations die deelnemen aan de contest mogen worden gelogd.
 • De log moet respectievelijk volgende gegevens bevatten: tijd (UTC), roepteken van het Gehoord Station”, volledig rapport verzonden door dat station, roepteken van het tegenstation, rapport gegeven door de SWL, nieuwe vermenigvuldiger en de punten.
 • De punten worden berekend op de roeptekens die vermeld staan in de kolom “Gehoord Station”. Indien beide stations gehoord worden, mogen ze beide worden vermeld in de kolom “Gehoord Station”.
 • Eenzelfde station mag slechts eenmaal per band voorkomen als “Gehoord Station”. In de kolom Gewerkt Station” mag eenzelfde station, per band, maximaal 10 maal voorkomen.
 • Gebruik bij voorkeur het programma SWL_dqr_Log de SP7DQR. Je kunt dit programma downloaden van deze site http://sp7dqr.pl/en/contests.php http://sp7dqr.pl/en/contests.php
13 – Prijzen en certificaten
 • Belgische winnaars ontvangen een trofee indien zij een relevant aantal QSO’s hebben gemaakt.
 • Alle andere deelnemers ontvangen een certificaat dat je kan downloaden van de UBA website.
 • The European Union Trophies gaan naar het station uit de Europese Unie in de Single Operator categorie (A, C of E) HP en LP die de meeste punten heeft behaald zowel voor de SSB als de CW contest.
14 – Strafpunten en diskwalificatie

Strafpunten:

 • Onvolledige of onjuiste QSO’s: deze krijgen nul punten, maar er worden geen extra strafpunten afgetrokken.
 • QSO’s die niet in de log van het andere station voorkomen tellen voor nul punten, maar er worden geen extra strafpunten afgetrokken.
 • QSO’s in overtreding van de 10 minutenregel tellen voor nul punten.

Diskwalificatie:

 • Voor valsspelen, denkbeeldige logging en duidelijk, herhaalde en opzettelijke overtreding van het wedstrijdreglement.
 • Voor voortdurende of herhaaldelijke overtreding van het IARU-bandplan en de contest voorkeurfrequenties.
15 – Door je log in te sturen voor de UBA Contest ga je ermee akkoord dat:
 • Je het reglement gelezen en begrepen hebt en dat je ermee akkoord gaat dat je hieraan gebonden bent,
 • Je je station hebt bediend volgens de radioreglementering die geldig is in jouw land voor jouw vergunning,
 • Alle acties en beslissingen van het Contest Committee zijn officieel en definitief.
UBA Secties
AAA Antwerpse Actieve Amateurs EKO Meetjeslandse Radioamateurs MNS MoNS RCN Radio Club Noord
ACC Antwerpse Contest Club ERA Eeklose Radioamateurs MTT Mol-Turnhout REM Radioamateurs Erpe-Mere
ALT Radioamateurs Aalter GBN Geraardsbergen MWV Midden West-Vlaanderen RST Sint-Truiden
ARA Actieve Radio Amateurs GBX GemBlouX NBT Noord Brabant RSX Ronse
ARC Amateur Radio Club of Brussels GDV Gang De Verviers NLB Noord Limburg SNW Sint-Niklaas
AST Aalst GNT Gent NMR NaMuR THN THuiN
ATH Radio Club de Ath GTM Grensloze TransMissie NNV Ninove TLS Tussen Leie en Schelde
ATO Tienen HAC Hasselt NOK Noorderkempen TRA Torhoutse Radio Amateurs
BDX Brussels DX team HCC Haaglandse Contest Club NOL Noord-Oost Limburg TRC Trudo Radioamateurs Club
BLW Brussel West HOB Heist-op-den-Berg ODE Oudenaarde TWS Together We’re Strong
BRC Bell Radio Club HRT Herentals ONZ Oosthoek UBA UBA National Clubstations (ON4UBA, ON4DIG, ON4YLC)
BSE Brabant Sud-Est IPR Ieper ORA Opwijkse Radio Amateurs VHF Antwerpen VHF
BTS BrabanT Sud KSD Koksijde OSA Antwerpen WLD Waasland
BXE BruXelles Est KTK Kortrijk OSB Brugge WRA Wortegemse Radioamateurs
CDZ Ciney Beauraing Rochefort LGE Liège OST Oostende WRC West-vlaamse Radio Club
CLR CharLeRoi LIR Lierse Radioamateurs PHI Section radio de Philippeville WTN Radio Club Wetteren
CPN Charleroi Pays Noir LLV La LouVière RAF Radio Club Ardenne-Famenne WTO WaTerlOo
CRD Club Radioamateur de Durnal LUS LUxembourg Sud RAM Radio-Amateurs Mouscronnois XXX Not Member UBA – no multiplier
DNZ Deinze LVN Leuven RAT Radio Amateur Team ZLB Zuid Limburg
DRC Dendermonde MCL Mechelen RBO Eupen ZLZ Zelzate
DST Diest MLB Midden Limburg RCA Radio Club Ardenne-Famenne ZTM Zottegem

Leave a reply